Ve FN Motol začala stavba Českého onkologického institutu

V areálu Fakultní nemocnice v Motole byl za přítomnosti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a zástupce Evropské komise položen základní kámen projektu Vybudování Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra, financovaného z EU částkou více než 3,7 miliardy korun skrze Národní plán obnovy. To bude v organizačním propojení s FN Motol zaměřeno na poskytování komplexní onkologické péče, včetně prevence, diagnostiky a onkologické, radioterapeutické a chirurgické léčby. Zvýšení kapacity lůžek zároveň přispěje ke zlepšení dostupnosti onkologické péče v rámci celé České republiky a posílení a zefektivnění spolupráce odborníků v rámci multidisciplinárních týmů.

Reklama

Klinická implementace personalizované a precizní onkologie patří mezi klíčové pokroky. Spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě klinických a molekulárních charakteristik nádorového onemocnění a také genové výbavy každého pacienta. Vzhledem k odborné personální i přístrojové vybavenosti bude Motolské onkologické centrum (MOC) poskytovat špičkové zázemí. Nedílnou součástí bude rovněž podpůrná péče, včetně fyzioterapie a psychologické péče o nemocné.

Fakultní nemocnice v Motole již nyní koncentruje a dále rozvíjí vyhledávání lézí a stavů, které mohou vést k vývoji maligního nálezu, prekanceróz i časných stadií malignit, a to napříč všemi obory. Specializací MOC bude nejmodernější diagnostika, léčba a poléčebné sledování v rámci celého spektra solidních nádorů v populaci dospělých. Soustředěni zde budou pacienti se zhoubnými nádory mozku, hlavy a krku, prsu, plic, zažívacího a močového ústrojí, gynekologické oblasti, ale také s méně zastoupenými nádory kůže a pojivové tkáně. Vybudováním centra dojde ke zvýšení kapacity jednodenní a vícedenní lůžkové péče poskytované FN Motol, a to minimálně o 60 nových lůžek, což bude představovat novou celkovou kapacitu 8 500–1 200 hospitalizovaných pacientů ročně.

Hlavní části Motolského onkologického centra

Vizualizace Českého onkologického institutu v nemocnici Motol. Zdroj: FN Motol

Radiační onkologie

Pracoviště pro ozařování zahrnuje lineární urychlovače s možností bodového ozařování a kontroly dýchacích pohybů. Kromě toho zde bude brachyterapie – pracoviště pro léčbu zářením na velmi krátkou vzdálenost. Vše bude podpořeno nejnovějšími zobrazovacími metodami pro co nejpřesnější a nejúčinnější léčbu.

Ambulantní trakt

22 plně vybavených ambulancí bude sloužit nejen pro onkologii, ale i pro chirurgické obory, jako je chirurgie, urologie, gynekologie či ORL. Cílem je maximální urychlení a zjednodušení vyšetřování pacientů s nádorovým onemocněním či podezřením na ně.

Lůžkové onkologické oddělení

Lůžkové stanice centra budou disponovat nadstandardními pokoji s nabídkou komfortního pobytu pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. S celkovou kapacitou 60 lůžek zde bude poskytována náročná onkologická, podpůrná a paliativní léčba.

Denní stacionář pro podávání protinádorové léčby

Denní stacionář bude vyhrazen pro ambulantní podávání protinádorové léčby, ale také krevních derivátů, aplikace podpůrné infuzní léčby a drobných zákroků, jako je například punkce ascitu. Kapacita stacionáře je projektována na 84 lůžek/aplikačních křesel s možností monitorování životních funkcí. Počítá se zde též s možností přítomnosti doprovázející osoby, což značně ulehčí psychickou náročnost onkologické léčby. V těchto prostorách budou rovněž probíhat klinická hodnocení léčiv.

Centrum jednodenní chirurgie, operační trakt, endoskopické centrum

Komplex centra jednodenní chirurgie bude zahrnovat prostory a vybavení pro krátkodobou lůžkovou péči pro pacienty po invazivních a diagnostických výkonech. Operační trakt bude disponovat adekvátním operačním zázemím, které umožňuje jak výkony bez nutnosti celkové anestezie, tak s celkovou anestezií. Endoskopické centrum bude vytvářet zázemí pro diagnostické a terapeutické endoskopické metody, zejména bronchoskopii, gastroskopii a kolonoskopii.

Centrum zobrazovacích metod

Centrum zobrazovacích metod zabezpečí požadavky preventivní a klinické onkologie. Bude vybaveno moderní zobrazovací technikou, určenou výhradně pro problematiku onkologie.

Centrum klinických studií

Důležitou součástí práce každého špičkového pracoviště je provádění klinických studií, které probíhají pod dohledem zkušeného týmu lékařů, sester, farmaceutů a koordinátorů. Léčba v rámci klinických studií umožní pacientům přístup k lékům, které prozatím nejsou běžně k dispozici a mnohdy mohou významně zlepšit prognózu jejich onkologického onemocnění.

„Motolské onkologické centrum bude zároveň propojeno s Vědeckým diagnostickým onkologickým centrem, které nám umožní aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků pro léčbu onkologických onemocnění. Zároveň zde budou koncentrovány špičkové vědecké týmy nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, což našim pacientům zajistí přístup i k léčbě, která zatím není běžně dostupná,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Prostor bude věnován také prevenci. Screeningové programy v centru doplní poradna pro odvykání kouření, nutriční poradna, poradna pro správný životní styl a pohybovou aktivitu. V případě, že u pacienta vznikne podezření na malignitu, centrum díky koncentraci potřebných odborností zajistí komplexní přístup od zhodnocení celkového stavu nemocného, sestavení diagnostického plánu, který je potřebný k určení stadia onemocnění, stanovení přesné histopatologické i molekulárně genetické specifikace odebrané tkáně, až po terapeutickou rozvahu. Od začátku bude pacient pod dohledem multidisciplinárního týmu odborníků, který určí správnou sekvenci terapie. Zajištěna zde bude také podpůrná léčba pacientů – rehabilitace (před, v průběhu, i po ukončení terapie), psychosociální a nutriční péče, péče o stomii a speciální protetické náhrady či léčba bolesti zad. Vše s ohledem na návrat nemocného do kvalitního života. V neposlední řadě se zde počítá i s možností onkogenetického poradenství.

Centrum bude sloužit také k výuce mediků, sester, mladých lékařů, lékařských fyziků a dalších zdravotnických pracovníků. Technologické zázemí bude disponovat takzvanými „čistými prostory“ pro přípravu buněčné terapie, které umožní testování nových postupů vzešlých z vlastního výzkumu i z výzkumů jiných organizací ve fázích I–III klinických studií.

„V každé fázi diagnostiky a léčby zhodnotí ošetřující lékař a multidisciplinární tým možnost zapojení pacienta do klinických studií, registrů, projektu biobanky a dalších vědeckých projektů. Souběžně se centrum opírá o kvalitní aplikovaný výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie. Do těchto postupů jsou významně zahrnuty i nejnovější technologické metody, například genetické manipulace, jež jsou v současné době hybnou silou moderní nádorové imunoterapie. Dále je zohledněn budoucí trend personalizované buněčné terapie, která se nyní zkoumá v léčbě mnoha typů nádorů,“ vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

„Motolské onkologické centrum navýší kapacitu i kvalitu onkologické péče a tím pomůže pacientům i jejich blízkým překonat náročné období nemoci. Skrze lepší prevenci, diagnózu i péči tady budou evropské peníze doslova zachraňovat životy – podobně jako je zachraňují již dnes ve spoustě českých nemocnic, které si z EU peněz pořídily nejmodernější zdravotnické vybavení. Evropská unie hradí všechny náklady České republiky na Motolské onkologické centrum – více než 3,7 miliardy Kč – skrze Národní plán obnovy,“ uvedl Jáchym Hercher, ekonomický poradce Evropské komise v ČR.

Motolské onkologické centrum bude mít statut Národního onkologického centra, stane se součástí stávajícího systému komplexních onkologických center a bude spolupracovat s fakultními nemocnicemi v celé České republice. Zároveň se bude podílet na zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání oborů se zaměřením na onkologii.

Diskuze Vstoupit do diskuze
Reklama
Přidat na Seznam.cz
Zakládáme si na tom, aby NašeTéma.cz bylo místem bezpečné diskuze. Přidávání komentářů do diskuze je proto dostupné pouze s účtem na Seznam.cz.

Pokud jste v článku zaznamenali překlep, nesrovnalost či chybu, neváhejte nám, prosím, napsat na email: tym@nasetema.cz. Děkujeme!