Daňové přiznání v papírové podobě musíte podat nejpozději 2. dubna, elektronicky 2. května!

Daňová přiznání nechávají Češi na poslední chvíli. Naštěstí je pro ta elektronická termín prodloužen až do 2. května. Finanční správa upozorňuje na změny a také nejčastější chyby, kterých se poplatníci dopouštějí.

Reklama

Protože je českou tradicí nechávat všechno na poslední chvíli a platí to i o daních, prodloužila finanční správa úřední hodiny podatelen na všech finančních úřadech až do úterý 2. dubna do 17 hodin.

Pokud byste si s daňovým přiznáním nevěděli rady, můžete využít speciální informační linky, které fungují až do 2. dubna ve všech krajích. Seznam telefonních linek i přehled výjezdů pracovníků Finanční správy do obcí, kde byly finanční úřady zrušeny, najdete na webu finanční správy. Pokud podáváte přiznání papírově, do 2. dubna musíte také daň uhradit.

Co se změnilo

Finanční správa upozornila na změny, které platí už pro přiznání daně z příjmu fyzických osob za rok 2023. Přinášíme jejich přehled.

V případě, že vaše příjmy za rok nepřekročily 50 tisíc Kč a nemáte daňovou ztrátu, daňové přiznání podávat nemusíte. Navýšil se limit i pro zaměstnance. „Pokud jste zaměstnanec a máte i nějaké vedlejší příjmy, například z pronájmu, které jsou nižší než 20 tisíc Kč ročně, nemusíte podat daňové přiznání. Vaše daňové povinnosti související se zaměstnáním může vyřídit zaměstnavatel,“ uvádí Finanční správa.

Osoby pečující o malé dítě mohou využít vyšší slevu na tzv. školkovné, a to až do výše 17 300 Kč prokázaných výdajů ročně. Ze základu daně si lze i nadále odečíst dary až do výše 30 % základu.

Pro všechny fyzické osoby, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, zejména tedy osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), platí povinnost podávat také daňová přiznání elektronicky. Této povinnosti se vyhnou jen ti, kteří za rok 2023 neměli ze samostatné činnosti žádné příjmy. Pro elektronicky podaná daňová přiznání je termín odevzdání prodloužen, a to až do 2. května. Ke stejnému dni musíte také uhradit případný nedoplatek.

Pokud máte daňového poradce

V případě, že za vás přiznání zpracovává daňový poradce, máte termín pro jeho odevzdání a úhradu daně až do 1. července. Ale abyste toho mohli využít, je třeba mu udělit plnou moc. Ta už nově nemusí být finančnímu úřadu doručena do konce března, jak tomu bylo v minulosti, ale stačí ji předložit nejpozději s daňovým přiznáním.

V případě, že to využijete, také doplatek daní budete hradit později. Daňový poradce ale může podat přiznání i v řádné lhůtě do 2. dubna. To využívají zejména ti, kteří mají naopak přeplatek a chtějí ho dostat na svůj účet co nejdříve.

Na co si dát pozor

Finanční správa upozorňuje, že elektronicky lze podávat přiznání jen v předepsaném formátu XML. Nemůžete tedy poslat přes datovou schránku třeba PDF dokument. „Finanční správa doporučuje k vyplnění a následnému elektronickému odeslání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob využít Online finanční úřad – Daňovou informační schránku plus (DIS+), případě aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).“

Častou chybou je také uplatňování slev vztahujících se k dětem. Školkovné i slevu na vyživované dítě může uplatňovat jen jeden z rodičů. Finanční správa dále upozorňuje, že při uplatňování slevy na manželku nebo manžela nesmí její či jeho příjem přesáhnout 68 tisíc Kč ročně. Do toho se započítávají také nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřská.

Chybuje se také u odpočtu úroků z hypotečního úvěru, případně úvěru ze stavebního spoření poskytnutého na bydlení. Nárokovat si úroky jako nezdanitelné části základu daně můžete jen v případě, že jste vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost používáte k trvalému bydlení (nikoliv k rekreaci nebo nájmu).

Pozor také v případě přeplatku: „Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek na dani, nezapomeňte papírový formulář podepsat nejen v části, kde je uvedena podpisující osoba a datum podání, ale podepište i žádost o vrácení přeplatku umístěnou na konci formuláře. Sice jsou uvedena na jednom formuláři, ale ve skutečnosti se jedná o dvě podání a každé z nich musí být podepsáno,“ upozorňuje Finanční správa na svém webu. Výhodou podání přiznání elektronicky pomocí portálu MOJE daně je, že podpisy řešit nemusíte.

V případě, že jste měli za rok 2023 takzvaný osvobozený příjem vyšší než 5 milionů korun, musíte podat finančnímu úřadu oznámení o osvobozených příjmech, i když daňové přiznání nepodáváte. Osvobozený příjem nejčastěji tvoří dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů nebo podílů na obchodních společnostech. Pokud oznámení nepodáte, hrozí vám citelná pokuta.

Termíny pro odevzdání přehledů

Na daňové přiznání navazuje pro OSVČ také povinnost podat přehledy České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušné zdravotní pojišťovně. Platí to i v případě, že činnost byla vykonávána jen část roku. Termíny jsou vždy o měsíc delší než u daní.

ČSSZ na svém webu uvádí, že OSVČ, které podaly daňové přiznání do 2. dubna, musí podat přehled nejpozději 2. května. Pokud byla daňová přiznání podána elektronicky do 2. května, přehled musí být na ČSSZ nejpozději 3. června.

V případě využití služeb daňového poradce a přiznání podaného do 1. července je termín odevzdání přehledu na ČSSZ 1. srpna. Také přehled na ČSSZ lze odevzdat v papírové podobě i elektronicky. Nejjednodušší je využít interaktivní formuláře na e-portále ČSSZ. Doplatek je splatný nejpozději do 8 dnů od podání přehledu.

Obdobně je tomu také u zdravotního pojištění u všech pojišťoven. Například VZP k tomu uvádí: „Přehled musíte zdravotní pojišťovně podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měl/a podat daňové přiznání. Přehled můžete podat samozřejmě i dřív, ale pak do 8 dnů od reálného data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.“

Nezapomeňte tedy nejen podat všechny formuláře včas, ale také uhradit případné nedoplatky v řádných termínech, abyste nemuseli platit navíc ještě penále.

Autor: Mirka Nová. Zdroje: Finanční správa, ČSSZ, VZP.

Diskuze Vstoupit do diskuze
Přidat na Seznam.cz
Zakládáme si na tom, aby NašeTéma.cz bylo místem bezpečné diskuze. Přidávání komentářů do diskuze je proto dostupné pouze s účtem na Seznam.cz.

Pokud jste v článku zaznamenali překlep, nesrovnalost či chybu, neváhejte nám, prosím, napsat na email: tym@nasetema.cz. Děkujeme!

Reklama
Reklama
Reklama